Witamy w sklepie inmed24!

Przyszykowaliśmy dla Ciebie specjalny rabat w wysokości 10 zł na pierwsze zakupy w naszym sklepie. Wystarczy że poniżej wprowadzisz swój adres email i wyślemy do Ciebie kod rabatowy.


Wykorzystałeś już kod rabatowy.
Podany email jest niepoprawny.
Kod rabatowy został wysłany na maila.

Promocja dotyczy wyłącznie nowych klientów.

regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.inmed24.pl
 
 1. Sklep internetowy inmed24.pl dostępny pod adresem www.inmed24.pl prowadzony jest przez: Centrum Zaopatrzenia Medyczno-Rehabilitacyjnego INMED Maciej Szymajda ul.6-go Sierpnia 74  90-646 Łódź , NIP: 672-121-56-62       REGON: 362901292
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym  www.inmed24.pl  są produktami nowymi.
 3. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.
 4. Informacje zawarte na stronach serwisu nie są ofertą handlową w myśl  przepisów prawa handlowego. Ceny są cenami orientacyjnymi i należy je potwierdzać w momencie składania zamówienia.
 5. Wszelkie informacje na temat aktualnej oferty można uzyskać na stronie www.inmed24.pl ,wysyłając zapytanie na adres: in-med@wp.pl, lub kontaktując się z nami telefonicznie pod numerami telefonów: +48 42 631 71 21 oraz +48 534 70 90 00 w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.

 
§ 1
Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym inmed24.pl przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.
2. Sklep Internetowy inmed24.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym inmed24.pl są fabrycznie nowe i zapakowane.

§ 2
Składanie zamówień

1. Zamówienia można składać przez całą dobę 7 dni w tygodniu każdego miesiąca kalendarzowego za pośrednictwem Sklepu Internetowego inmed24.pl , faksem, e-mailem lub poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie internetowej. Zamówienia będą przyjmowane i realizowane wyłącznie w dniach i godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego inmed24.pl. , t. j.: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
2. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, dostępność i cena towaru podane na stronie internetowej zostanie potwierdzona przez Centrum Zaopatrzenia Medyczno-Rehabilitacyjnego INMED Maciej Szymajda w formie wystawionego dokumentu pro-forma.
3. Wysłanie zamówienia przez stronę internetową inmed24.pl za pośrednictwem formularza zamówienia nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy. Informacja mailowa, którą otrzymuje Kupujący po złożeniu zamówienia jest generowana automatycznie i nie stanowi wiążącego potwierdzenia zawarcia umowy, lecz wyłącznie zarejestrowanie złożonego zamówienia w wypełnionym formularzu. Za wiążące zawarcie umowy przez strony uznaje się przesłanie kolejnej wiadomości e-mail przez Centrum Zaopatrzenia Medyczno-Rehabilitacyjnego INMED Maciej Szymajda w formie dokumentu pro-forma zawierającej potwierdzenie zamówienia i ceny towaru wraz z ewentualnymi kosztami transportu za pośrednictwem firmy kurierskiej.
4. Ceny podane na stronie internetowej inmed24.pl nie zawierają kosztów instalacji zakupionego towaru i szkolenia personelu.
5. Zamówienie składane poprzez stronę internetową za pośrednictwem formularza zamówienia jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, a w tym dokładny adres na który towar ma być wysłany oraz numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail. W przypadku gdy podane dane nie są kompletne, Centrum Zaopatrzenia Medyczno-Rehabilitacyjnego INMED Maciej Szymajda skontaktuje się z Kupującym, a jeśli taki kontakt nie będzie możliwy, to Centrum Zaopatrzenia Medyczno-Rehabilitacyjnego INMED Maciej Szymajda przysługuje prawo do anulowania złożonego zamówienia.
6. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

§ 3
Termin i koszty wysyłki

1. Podstawą do rozpoczęcia procesu realizowania zamówienia i wysyłki towaru jest prawidłowo przesłany i wypełniony formularz zamówienia za pośrednictwem strony internetowej inmed24.pl  . W przypadku zamówienia złożonego mailem lub fax-em, potwierdzenie złożonego zamówienia nastąpi e-mailem przesłanym zwrotnie przez Centrum Zaopatrzenia Medyczno-Rehabilitacyjnego INMED Maciej Szymajda z wystawionym dokumentem pro-forma, a w przypadku zamówienia telefonicznego musi być przesłane w formie pisemnej mailem lub fax-em na nr telefonu Centrum Zaopatrzenia Medyczno-Rehabilitacyjnego INMED Maciej Szymajda .
2. Najpóźniej w ciągu 72 godzin  Centrum Zaopatrzenia Medyczno-Rehabilitacyjnego INMED Maciej Szymajda prześle do Kupującego potwierdzenie złożonego zamówienia w formie dokumentu pro-forma.
3. Orientacyjny czas realizacji zamówienia trwa zazwyczaj do 10 dni roboczych. Wiele produktów z asortymentu Sklepu Internetowego inmed24.pl zamawianych jest bezpośrednio od producenta, dlatego realizacja zamówienia może nastąpić w dwóch lub więcej przesyłkach. Czas realizacji zamówień wykonywanych na zamówienie (takich jak: kozetki, stoły rehabilitacyjne, itp.) będzie ustalany indywidualnie z każdym klientem.
4. Przed odebraniem przesyłki od kuriera przez Kupującego należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane, to należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie z Centrum Zaopatrzenia Medyczno-Rehabilitacyjnego INMED Maciej Szymajda w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń z tytułu uszkodzenia lub okradzenia przesyłki w transporcie i wydłużyć termin reklamacji w tym zakresie do 30 dni roboczych.
5. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie lub drogą e-mailową.Centrum Zaopatrzenia Medyczno-Rehabilitacyjnego INMED Maciej Szymajda poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
6. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w biurze handlowym Centrum Zaopatrzenia Medyczno-Rehabilitacyjnego INMED Maciej Szymajda , co wymaga wcześniejszego ustalenia z Centrum Zaopatrzenia Medyczno-Rehabilitacyjnego INMED Maciej Szymajda przed złożeniem zamówienia.
7. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu w przypadku, gdy dostawa dotyczy tylko jednego produktu dostępnego w Sklepie Internetowym inmed24.pl . W przypadku jednak, kiedy Kupujący dokonuje jednego lub kilku produktów wymagających zamówienia u producenta lub sprowadzenia na indywidualne zamówienie, to wysokość opłat za dostawę uzależniona będzie od rodzaju transportu oraz sposobu płatności, o czym Kupujący zostanie poinformowany w sposób i w terminie określonym w par. 3 ust. 2 regulaminu.
8. W przypadku, gdyby Kupujący nie odebrał przesyłki pomimo podjętej próby doręczenia towaru przez Centrum Zaopatrzenia Medyczno-Rehabilitacyjnego INMED Maciej Szymajda , to w takim przypadku ponosi koszty transportu tego towaru nawet wówczas kiedy w potwierdzeniu zamówienia pro-forma otrzymał możliwość bezpłatnej dostawy tego towaru.
9. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Centrum Zaopatrzenia Medyczno-Rehabilitacyjnego INMED Maciej Szymajda zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności określonych w § 4 ust. 2.

§ 4
Płatności

1. Na każdy sprzedany towar  Centrum Zaopatrzenia Medyczno-Rehabilitacyjnego INMED Maciej Szymajda wystawia paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:
1) przelewem płatnym w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych na rachunek bankowy Centrum Zaopatrzenia Medyczno-Rehabilitacyjnego INMED Maciej Szymajda w Banku mBank nr 20 1140 2004 0000 3102 7598 6488.
2) w leasingu.

Istnieje możliwość przedpłaty na konto na podstawie dokumentu pro-forma.

§ 5
Reklamacja

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie, a szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączonych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Centrum Zaopatrzenia Medyczno-Rehabilitacyjnego INMED Maciej Szymajda .
2. W przypadku gdy gwarancji udziela  Centrum Zaopatrzenia Medyczno-Rehabilitacyjnego INMED Maciej Szymajda produkt należy odesłać bezpośrednio na jego adres.
3. Naprawiony produkt odsyłany jest do Kupującego na koszt Usługodawcy.
4. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Centrum Zaopatrzenia Medyczno-Rehabilitacyjnego INMED Maciej Szymajda (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr22, poz. 271 ze zm.).
5. Kupujący traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Centrum Zaopatrzenia Medyczno-Rehabilitacyjnego INMED Maciej Szymajda o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. W przypadku sprzedaży nie stanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.
6. Podstawą reklamacji uszkodzonej przesyłki z towarem jest prawidłowo sporządzony protokół szkodzenia o którym mowa w § 3 ust. 4.
7. W każdym przypadku gdy realizacja żądań Kupującego wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru wszystkie koszty dostawy ponosi Centrum Zaopatrzenia Medyczno-Rehabilitacyjnego INMED Maciej Szymajda .

§ 6
Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Wskazane w ust. 1 prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy,  Centrum Zaopatrzenia Medyczno-Rehabilitacyjnego INMED Maciej Szymajda zwróci koszty minimalne jak za zwykłą przesyłkę.
5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer rachunku bankowego, na jaki  Centrum Zaopatrzenia Medyczno-Rehabilitacyjnego INMED Maciej Szymajda ma zwrócić zapłatę.
6. W ciągu 2 dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Centrum Zaopatrzenia Medyczno-Rehabilitacyjnego INMED Maciej Szymajda dokona sprawdzenia zwróconego produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w ust. 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Kupującego listem priorytetowym. Kupujący powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu w ciągu 7 dni roboczych, Centrum Zaopatrzenia Medyczno-Rehabilitacyjnego INMED Maciej Szymajda dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.
7. Prawo odstąpienia od umowy na warunkach określonych w postanowieniach ust. 1 - 6, nie przysługuje podmiotom gospodarczym dokonującym zakupu towarów i produktów w Centrum Zaopatrzenia Medyczno-Rehabilitacyjnego INMED Maciej Szymajda , a w szczególności przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkom organizacyjnym nie będącym osobami prawnymi, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonującym we własnym lub w cudzym imieniu działalność gospodarczą.


 

Ważne informacje
 1.  Centrum Zaopatrzenia Medyczno-Rehabilitacyjnego INMED Maciej Szymajda nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta.
 2. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie www.inmed24.pl
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia zawarte w regulaminie.
 4. Wszystkie ceny w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Na każdą zakupioną rzecz wystawiamy fakturę VAT.

 
Polityka Cookies 
 

Pliki cookies to dane informatyczne, przede wszystkim pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika sklepu internetowego inmed24.pl i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika sklepu inmed24.pl pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest firma Centrum Zaopatrzenia Medyczno-Rehabilitacyjnego INMED Maciej Szymajda  ul.6-go Sierpnia 74  90-646 Łódź .

 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 

- dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu Internetowego inmed24.pl do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

- utrzymania sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Sklepu Internetowego inmed24.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

W ramach Sklepu Internetowego inmed24.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

- cookies służące zapewnieniu bezpieczeństwa - wykorzystywane przy przy uzupełnianiu formularzy kontaktu oraz transakcji
- cookies „wydajnościowe” - umożliwiające zbieranie informacji o korzystaniu ze stron internetowych sklepu inmed24.pl

 

W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy  Sklepu Internetowego  inmed24.pl mogą samodzielnie dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach wybranej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

 
Ochrona danych osobowych
 
 Wszelkie dane osobowe uzyskane w procesie składania zamówień w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawnione innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.
 
Dane osobowe w Sklepie internetowym
 
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym (Newsletter).
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

- W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką paczkomatową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

- W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4.  Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz do żądania usunięcia danych. Wszelkie zgłoszenia w tym zakresie należy kierować na dane adresowe Sprzedawcy

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.

 

Polityka Prywatności

 

I. Definicje

1. Administrator - oznacza : Centrum Zaopatrzenia Medyczno-Rehabilitacyjnego INMED Maciej Szymajda ,90-646 Łódź ul.6 Sierpnia 74 , NIP: 6721215662, Regon: 362901292 , który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w bieżącej domenie.

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.


II. Dane osobowe

Administrator gromadzi następujące dane osobowe Użytkowników za pośrednictwem witryny, faxu, emaila oraz innych form, w przypadku dokonywania zakupów, zamówienia katalogu produktów i procesu rejestracji w serwisie:
- nazwisko i imię
- adres płatnika
- adres dostawy
- adresy e-mail
- numery telefonów
- adres IP
- ID urządzenia

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla złożenia zamówienia lub rejestracji w naszej firmie.
Administrator może wykorzystywać podane powyżej informacje m.in. w celu przysyłania informacji związanych z zamówieniem, ofertach, katalogach, udostępnić dane producentowi zakupionego produktu i możliwości otrzymywania newslettera.

Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, usuwania oraz możliwość żądania zaprzestaniach przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji niniejszego uprawnienia, prosimy o kontakt z naszą firmą.
III. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończeniasesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizmcookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnychz Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z UrządzeniaUżytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych aniżadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. Wprzypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.


IV. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp...

b.Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

f. świadczenia usług reklamowych

dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

inne funkcje niewymienione powyżej.


2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

b. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:

 Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

c. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

 twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]

 plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

 Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

d. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

e. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

f. skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]

 inne funkcje niewymienione powyżej.

V. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

4. Jeśli nie zgadzasz się na zbieranie danych przez Google Analitics możesz między innymi skorzystać ze wskazanego linka: 
Kliknij Tutaj